top of page
Voorbeeld opdrachtkaarten W6

GOALS2030

Burgerschapsonderwijs
Burgerschapsonderwijs
Burgerschapsonderwijs groepen 7 en 8
01_Geen_Armoede.png
02_Geen_Honger.png
03_Goede_Gezondheid.png
04_Kwaliteitsonderwijs.png
05_Geslachtsgelijkheid.png
06_Schoon_Water.png
07_Duurzame_Energie.png
08_Goede_Banen.png
09_Innovatie.png
10_Verminderde_Ongelijkheid.png
11_Duurzame_Steden.png
12_Verantwoorde_Consumptie.png
13_Klimaatactie.png
14_Leven_Onder_Water.png
15_Leven_Op_Het_Land.png
16_Vrede_En_Recht.png
17_Partnerschap.png

Burgerschapsonderwijs in de praktijk


Goals2030 daagt leerlingen (groepen 7 en 8) uit om op een leuke en creatieve manier mee te denken en te praten over de 17 werelddoelen. De opdrachten sluiten aan bij de conceptkerndoelen van Burgerschapsonderwijs.
 
Burgerschapsonderwijs
Als ervaren leerkrachten in het (basis)onderwijs weten we hoe belangrijk het is om lesmateriaal in te zetten dat leerlingen aanspreekt. De opdrachten dagen uit tot creatief denken en leerlingen hebben een eigen inbreng waardoor ze gemotiveerd raken. Wil jij ook dat jouw leerlingen zin in de les hebben, enthousiast en creatief meedoen met het burgerschapsonderwijs? Download de gratis opdrachten om een indruk te krijgen van het lesmateriaal. 

Inspirerend lesmateriaal 

Actueel en uitdagend
De open opdrachten zijn actueel, uitdagend, vakoverstijgend en inzetbaar bij onderzoekend en ontwerpend leren. Als doener, onderzoeker of wereldverbeteraar werken leerlingen aan de opdrachten. Zij bedenken oplossingen, gaan met elkaar in gesprek en raken maatschappelijk betrokken. Juist het activerende karakter van dit lesmateriaal daagt hen uit om écht zelf in actie te komen!

Voorbeelden van opdrachten zijn: het watergebruik onderzoeken van de toiletten op school; in gesprek gaan over kinderrechten; rappen over discriminatie en een duurzaam vervoermiddel ontwerpen voor mensen én honden. Het geheel is kleurrijk vormgegeven. De open opdrachten zijn actueel, uitdagend, vakoverstijgend en inzetbaar bij onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen bedenken oplossingen, gaan met elkaar in gesprek en raken maatschappelijk betrokken. 

 

 

Goals2030 opdrachtkaarten & website  (geen licentiekosten)
Op de Goals2030 website vinden de leerlingen per opdracht actuele filmpjes, stappenplannen en linkjes naar sites. Om meer eigenaarschap voor het leren te krijgen zijn de doelen inzichtelijk voor de leerlingen en bieden de stappenplannen structuur. Voor de leerkracht is er informatie te vinden ter voorbereiding van de lessen en zijn er evaluatieformuieren om het proces en resultaat van elke leerling te evalueren. 
Klik op de afbeelding voor impressie website
Meer dan 150 filmpjes
Burgerschapsonderwijs

Goed om te weten

  • De opdrachten zijn zowel thematisch als afzonderlijk in te zetten (flexibel inzetbaar).

  • De opdrachten voldoen aan de 21e-eeuwse vaardigheden (SLO: creatief-, kritisch-probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, zelfregulering).

  • De tijdsduur van de opdrachten varieert van een half uur tot vijf uur. Dit is afhankelijk van de aanpak van de opdrachten en de daarbij gestelde eisen. De begeleiding van de leerkracht is hierin leidend.

  • De leerlingen kunnen klassikaal, in groepjes of zelfstandig aan de opdrachten werken.

  • De kaarten én de website zijn nodig om de opdrachten te maken.

  • Heel geschikt om direct mee aan de slag te gaan in de plusklas. 

  • In het pdf-bestand staat een overzicht van de 51 opdrachten (titels en werkvormen per werelddoel)

Burgerschapsopdracht

Kerndoelen burgerschap (SLO, maart 2024)
Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs. Burgerschapsvorming draagt bij aan het voorbereiden van leerlingen op de samenleving. Dat vraagt om een doelmatige aanpak, maar in de praktijk zoeken scholen naar een structureel aanbod. Met Goals2030 werk je aan de conceptkerndoelen burgerschap.
Structureel en samenhangend aanbod: grip krijgen op opbrengsten
De school is een plek waar leerlingen op een veilige manier hun burgerschapsvaardigheden
met elkaar kunnen oefenen. We merken dat leerkrachten het belangrijk vinden om leerlingen
voor te bereiden op de samenleving. Veel scholen zoeken in de praktijk naar een aanbod

waarin leerlingen actief kunnen meedenken over de wereld om hen heen. Een structureel aanbod
vormgeven, doelgericht werken en grip krijgen op opbrengsten is nog een flinke uitdaging.

Werelddoelen in de klas
Het lesmateriaal Goals2030 gaat over de zeventien werelddoelen. Deze werelddoelen, ook wel SDGs (Sustainable Development Goals) genoemd, hebben als doel om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 

Doelgericht werken met Goals2030
GOALS2030 daagt leerlingen op een creatieve en uitdagende manier uit, om kennis te krijgen van de werelddoelen. Ze leren een mening te vormen, zich uit te spreken en ze krijgen ook echt een stem om de wereld een beetje mooier te maken. De opbrengsten van de opdrachten van GOALS2030 dragen bij aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die passen bij een democratische samenleving. Als leerkracht kun je samen met je leerlingen als het ware een maatschappelijke wereldreis maken naar 2030. 

"

Ik heb als één van de eersten met dit lesmateriaal (burgerschap) mogen werken en ik ben super enthousiast! Ik zie dat de werelddoelen van Goals2030 mijn leerlingen bezighouden. Zij voelen zich betrokken bij de wereld en denken na over de toekomst. Door de open en creatieve opdrachten dragen leerlingen op hun eigen manier een steentje bij aan een betere wereld.​
 

Heleen van Gestel, leerkracht OBS De Belhamel

"

"

Met Goals2030 breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Wereldverbeteraars, doeners en denkers, ze komen  allemaal aan hun trekken met de uitdagende opdrachtkaarten van Goals2030. En dat is ook nog eens goed voor hun taal- en creativeitsontwikkeling. Waar wacht je nog op? Aan de slag!

 

Maria Verkampen, opleidingsdocent HAN Pabo.

Superleuke opdrachten en grappige tekeningen. Ik weet nu hoe ik een waterzuiveringsinstallatie moet maken en hoe ik mijn juf van de stoel af kan krijgen. 😜

Tijn

"

Goals 2030 is een lespakket waarmee je de 17 werelddoelen makkelijk en effectief in je les kan inzetten.
Ik zou Goals2030 absoluut inzetten in de klas, omdat het helpt met leerlingen informeren over de werelddoelen op een creatieve manier. Het zijn onderwerpen waar de meeste leerlingen zelf al vragen over hebben en meekrijgen in de media, dus dan is het belangrijk om de leerlingen met de juiste bronnen te informeren en eventueel zelfs te activeren.

Julia Helsloot, student HAN-Pabo

Burgerschap basisonderwijs BissBiss-Educatie

BissBiss-Educatie

BissBiss-Educatie ontwikkelt lesmateriaal voor burgerschapsonderwijs. Wij zijn twee zussen; Bea en Pauline Bisseling. Al jaren werken wij in het onderwijs. Bea geeft lessen pedagogiek en onderwijskunde aan studenten op de HAN Pabo en schrijft kinderboeken. Pauline geeft les aan leerlingen in het basisonderwijs en is hoogbegaafdheidsspecialist.  

bottom of page