top of page
Voorbeeld opdrachtkaarten W6

GOALS2030

WERELDDOELEN IN DE KLAS

01_Geen_Armoede.png
02_Geen_Honger.png
03_Goede_Gezondheid.png
04_Kwaliteitsonderwijs.png
05_Geslachtsgelijkheid.png
06_Schoon_Water.png
07_Duurzame_Energie.png
08_Goede_Banen.png
09_Innovatie.png
10_Verminderde_Ongelijkheid.png
11_Duurzame_Steden.png
12_Verantwoorde_Consumptie.png
13_Klimaatactie.png
14_Leven_Onder_Water.png
15_Leven_Op_Het_Land.png
16_Vrede_En_Recht.png
17_Partnerschap.png

Wil jij leerlingen uitdagen om de wereld een stukje mooier te maken? Ga dan aan de slag met Goals2030. Het lesmateriaal bestaat uit opdrachten over de 17 werelddoelen die als doel hebben om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Deze werelddoelen, ook wel Global Goals genoemd, zijn in 2015 bijna door alle landen ondertekend, ook door Nederland. Het is een mooi initiatief dat laat zien dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor de aarde.

 

Goals2030 laat leerlingen op een creatieve en uitdagende manier kennis maken met de 17 werelddoelen. Het lesmateriaal bestaat uit 70 (opdracht)kaarten en de website www.goals2030.nl mét actuele en inspirerende filmpjes. Leerlingen krijgen kennis van de 17 werelddoelen en worden zich meer bewust van de wereld om hen heen. De opdrachten zijn actueel, uitdagend, vakoverstijgend en sluiten aan bij burgerschapsonderwijs. Voorbeelden van opdrachten zijn: het watergebruik onderzoeken van de toiletten op school; in gesprek gaan over kinderrechten; rappen over discriminatie en een duurzaam vervoermiddel ontwerpen voor mensen én honden.

 

De website met filmpjes en informatie én de kleurrijke opdrachten maken Goals2030 tot een veelzijdig lespakket waar de leerlingen met veel plezier aan zullen werken.

 

Iedereen kan helpen de 17 Werelddoelen te behalen. Doe je mee?

Opdrachtkaarten

Per werelddoel zijn er 4 (opdracht)kaarten:
1. Start: geeft informatie over het werelddoel +  beschrijving van de 3 opdrachten: doener, onderzoeker, wereldverbeteraar. 
2. Doener: is een opdracht waarin leerlingen iets doen (creëren).
3. Onderzoeker: is een opdracht waarin leerlingen iets onderzoeken of een bestaand onderzoek onder de loep nemen.

4. Wereldverbeteraar: is een opdracht waarin leerlingen iets voor anderen doen of zich verdiepen in een persoon die de wereld heeft verbeterd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorbeeld opdrachtkaarten (A5) werelddoel 6: schoon water en sanitair. Klik voor vergroting op de kaarten.
Illustraties en ontwerp: Ontwerpkantoor Vonk Specht

 

 

Website impressie

Goals2030 heeft ook een website. De actuele filmpjes en informatie op deze website geven een verdieping aan de opdrachten van de werelddoelen. Per werelddoel zijn er evaluatieformulieren om het proces en resultaat van elke leerling te evalueren en te beoordelen. Ook is er een tabblad met (achtergrond)informatie voor de leerkracht.

 

 

 

 

 

 
Goed om te weten

  • De opdrachten zijn zowel thematisch als afzonderlijk in te zetten.

  • De opdrachten voldoen aan de 21e-eeuwse vaardigheden (SLO: creatief-, kritisch-probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, zelfregulering).

  • De tijdsduur van de opdrachten variëren van een half uur tot vijf uur. Dit is afhankelijk van de aanpak van de opdrachten en de daarbij gestelde eisen. De begeleiding van de leerkracht is hierin leidend.

  • De leerlingen kunnen klassikaal, in groepjes of zelfstandig aan de opdrachten werken.

  • De kaarten én de website zijn nodig om de opdrachten goed te maken.

 

Burgerschapsvorming

Goals2030 sluit goed aan bij het verplichte burgerschapsonderwijs in het primair onderwijs. Met deze opdrachten maken kinderen kennis met de universeel geldende mensenrechten en vrijheden van de mens en ontwikkelen zij sociale en maatschappelijke competenties die kunnen bijdragen aan een democratische samenleving. Juist het activerende karakter van dit lesmateriaal daagt kinderen uit om écht zelf in actie te komen!

Waarom Goals 2030?  

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen maatschappelijk betrokken raken bij wat zich in de wereld afspeelt. Goals2030 laat leerlingen op een creatieve en uitdagende manier kennis maken met de 17 werelddoelen. Ook wel Global Goals genoemd. De 17 werelddoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen (2000-2015) en lopen tot 2030.

 

Het doel van het lesmateriaal is dat leerlingen kennis krijgen van de werelddoelen, hierover nadenken, een mening vormen, zich uitspreken en ook echt een stem krijgen om de wereld een beetje mooier te maken. Kinderen hebben vaak hele mooie en creatieve ideeën. Zij zijn de generatie van de toekomst. Hoe mooi is het om als leerkracht samen met leerlingen een maatschappelijke wereldreis te maken naar 2030?

bottom of page